Strona główna | Kontakt
     

 

  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "PROBUS" specjalizuje się w produkcji części do pojazdów mechanicznych, projektowaniu i wykonywaniu elementów konstrukcji metalowych.

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji Klientów poprzez produkowanie wyrobów o wysokiej i powtarzalnej jakości, zgodnych z przyjętymi warunkami. Aby sprostać oczekiwaniom Naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 9001.

We wszystkich obszarach działalności firmy (marketing, projektowanie, zaopatrzenie, wytwarzanie, kontrolę, badania i dostarczenie wyrobów do odbiorcy) dążymy do unikania niezgodności. W przypadkach występowania niezgodności podejmujemy natychmiastowe działania korygujące i zapobiegawcze.Nasze cele i deklaracje POLITYKI JAKOŚCI realizujemy poprzez:

  • Stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością PN-ISO 9001
  • Monitorowanie celów jakości dla procesów w firmie PPH PROBUS;
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i klienta, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postepowania i podnoszenia efektywności;
  • Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełniania wszelkich wymagań naszych klientów w obopólnym interesie

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu Jakości sprawuje Pełnomocnik powołany stosowanym zarządzeniem.

PPH PROBUS został wpisany do bazy danych D&B pod numerem D-U-N-S®: 368135666Copyright © 2009 by PROBUS