Strona główna | Kontakt
     

 









 


 

P.P.H „PROBUS” działa na rynku polskim od 1984 roku, zajmując się produkcją części do pojazdów mechanicznych, konstrukcji stalowych, linii produkcyjnych oraz ślusarki budowlanej. Wyroby produkowane są w oparciu o umowy / zlecenia kooperacyjne lub partnerskie z producentami finalnymi tych urządzeń na podstawie dostarczonej dokumentacji. Pracownia Projektowa uczestniczy w adaptacji i aktualizacji otrzymanej dokumentacji oraz opracowuje dokumentacje przyrządów produkcyjnych.

Produkowane przez P.P.H.”PROBUS” wyroby spełniają wszystkie wymagania Klienta, specyficzne wymagania branżowe polskich i międzynarodowych norm ( jeżeli wymaga tego umowa lub zlecania).

Nadrzędnym celem działalności firmy jest produkowanie wyrobów na najwyższy i powtarzalnym poziomie jakości, nie odbiegającym od standardów krajowych i europejskich. Siedziba firmy mieści się w Chorzelowie na powierzchni gruntu 7500 m w tym z łączną powierzchnią zbudowaną 2000 m.

Firma zatrudnia średnio ponad 40 pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania określonych zadań. Firma posiada niezbędne pomieszczenia (biurowe, produkcyjne, magazynowe), maszyny i urządzenia produkcyjne oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Aby zapewnić odpowiedni poziom jakości wyrobów, firma „PROBUS” oceni i wybiera swoich dostawców materiałów wejściowych i usług kooperacyjnych ( tzw. podwykonawców)

Wszystkim swoim Klientom / Odbiorcom firma „ PROBUS” gwarantuje:

  • zgodność wyrobów i usług z określonymi wymaganiami;
  • funkcjonalność i niezawodność;
  • szybką i terminową realizację zamówień;
  • montaż i doradztwo techniczne ( jeżeli wymaga tego umowa lub zlecenia);
  • fachowość;
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( jeżeli Klient sobie tego życzy);

P.P.H.”PROBUS” realizuje strategię ciągłego rozwoju, co jest związane z utrzymaniem kontaktów z dotychczasowymi partnerami i pozyskiwaniem nowych Klientów poprzez usprawnianie metod zarządzania i produkcji, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zakupy uzupełniające wyposażenia kontrolno-pomiarowego, modernizację i wymianę środków produkcji.

W Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym „ PROBUS” został udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008, który obejmuje wszystkie obszary przedsiębiorstwa.



Copyright © 2009 by PROBUS